Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Zobacz jak do nas trafić
WIELODYSCYPLINARNY
OŚRODEK DIAGNOSTYKI
I LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
Tu jesteś   »  O NAS  »  Historia


KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII

ProfilaktykaDiagnostykaLeczenie


ZAKŁAD RADIOLOGII ZABIEGOWEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Radiologia ZabiegowaMRZakład elektroradiologii

Historia

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Akademii Medycznej
im. Prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie.

Kierownik Kliniki:
 prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
Opracowanie: Jacek Wroński, Tomasz Zubilewicz

Rys historyczny

Klinika Chirurgii Naczyń powstała w 1971 roku na bazie Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej SPSK Nr 1 w Lublinie, posiadała 25 łóżek i jedna salę operacyjną. Pierwszym Kierownikiem Kliniki był prof. Paweł Misiuna w latach 1971-1980, pierwszymi chirurgami pracującymi w Klinice byli prof. Jerzy Michalak, dr Tadeusz Olewiński, dr Franciszek Brakowiecki, dr Andrzej Madejczyk, śp. dr Wiesław Woźniacki. W 1980r prof. Jerzy Michalak objął kierownictwo Kliniki Chirurgii Naczyń po profesorze Pawle Misiunie, który został kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej. Prof. Jerzy Michalak kierował Kliniką Chirurgii Naczyń do 2003 roku. W tym okresie w Klinice pracowali dr Wojciech Kobusiewicz, dr Adam Stępień, dr Witold Żywicki, dr Andrzej Wolski, dr Mirosław Melaniuk, dr Piotr Niedziela, dr Paweł Jóźwiakowski, dr Stefan Mocarski, dr Janusz Ślepko, dr Tomasz Zubelewicz, dr Marcin Feldo, dr Piotr Terlecki, dr Stanisław Przywara, dr Jan Jakub Kęsik. Od 2003 roku po przejściu profesora Jerzego Michalaka na emeryturę Katedrą i Kliniką Chirurgii Naczyń kieruje dr hab. n. med. Jacek Wroński. Do Kliniki przyjęto dr Marka Iłżeckiego oraz dr Andrzeja Paluszkiewicza. W latach 80tych i 90tych klinika zajmowała się następującą działalnością naukową: problematyka leczenia chirurgicznego hiperlipidemii u chorych z miażdżycą, badanie wpływu syntetycznych analogów prostacykliny na zmiany biochemiczne i morfologiczne w mięśniu sercowym podczas doświadczalnego zawału, badania nad wyjaśnieniem istoty i rozwoju zmian patologicznych w tętnicach kończyn dolnych u chorych na cukrzycę, wdrożenie pełnego zakresu operacji na układzie tętniczym zwłaszcza w obrębie tętnic szyjnych, nerkowych i krezkowych/, wprowadzenie kriochirurgicznej metody leczenia chorób układu żylnego. Granty naukowe PW 10.8 nt. "Zapobieganie i zwalczanie chorób układu krążenia" (1982-1986), CBPR 11.6.30."Leczenie miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych" (1986-1990). Współpraca naukowa z Kliniką Chirurgii Serca i Naczyń Instytutu Medycznego we Lwowie w latach 1975-1985 nad unowocześnieniem badań diagnostycznych leczenia chorób aorty i dużych tętnic. Udział w licznych kongresach i zjazdach krajowych i zagranicznych: Brno 1984, Szeged 1987, Rostock 1988, Ateny 1992, Barcelona 1993, Berlin 1994, Paryż 1995, Montpellier(najlepsza praca wyróżniona na Kongresie nagrodą specjalną), Wenecja, Paryż 1996, Barcelona, Paryż, Rzym 1997, Paryż, Strasburg, Berlin 1998, Waszyngton 1999, Sztokholm 2000, Rzym 2001, Paryż 2003, Ljubljana (I Nagroda im. Reynaldo Dos Santosa) 2004, Paryż 2005.Ponad 300 publikacji w periodykach krajowych i zagranicznych.

Stan obecny i plany na przyszłość

Od 1 czerwca 2003 roku Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii przeprowadziła się do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Staszica 11. Łączna powierzchnia Kliniki z zapleczem technicznym, diagnostycznym i dydaktycznym wynosi 2450 m2. Obecnie Klinika posiada 45 łóżek plus 3 łóżka intensywnego nadzoru pooperacyjnego, 3 sale operacyjne w tym jedna wyposażona w sprzęt do przeprowadzania skomplikowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz sprzęt do małoinwazyjnych zabiegów videoskopowych, gabinet badań USG Doppler, gabinet z bieżnią do prób wysiłkowych oraz Poradnia Chorób Naczyń. W Klinice zatrudnionych jest 12 lekarzy w tym 8 na etatach klinicznych. Przy Klinice działa Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii Naczyniowej wspierające rozwój nowoczesnej angiochirurgii poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne oraz projekty naukowe w makroregionie lubelskim.

W Klinice przeprowadza się wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii naczyń: operacyjne, videoskopowe i wewnątrznaczyniowe. Do najnowocześniejszych należą: wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej za pomocą stentgraftów rozwidlonych, wewnątrznaczyniowe leczenie zwężeń i niedrożności tętnic, zabiegi videoskopowej sympatektomii piersiowej i lędźwiowej, wytwarzanie dostępu naczyniowego do hemodializ oraz zakładanie cewników do dializ otrzewnowych metodą laparoskopową, zabiegi videoskopowe na układzie żylnym (cruroskopia). Pracownicy Kliniki czynnie zajmują się także działalnością naukową. W 2004 i na początku 2005 roku prezentowali własne osiągnięcia na kilkunastu zjazdach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Trzy prace wygłoszono na Kongresie Association Francaise de Pathologie Vasculaire w Paryżu kilka prac na Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, jedną na Carotis Burgery Meeting w Edynburgu, trzy na Word Congress of International Union of Angiology w Rzymie, trzy prace na International Congress of European Society for Cardiovascular Burgery w Ljubljanie gdzie jedna z prac zdobyła prestiżową nagrodę im. Reynaldo Dos Santosa, udział na zaproszenie organizatorów w Kongresie w Paryżu Controversies and Updates In Vascular Burgery (prezentowana praca stanowi rozdział w książce poświęconej kontrowersjom w chirurgii naczyń. Dotychczas realizowano w Klinice międzynarodowe programy badawcze: leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (5 programów), wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa po operacjach naprawczych tętnic (1 program), leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych (3 programy), leczenie owrzodzeń żylnych goleni (2 programy), znieczulenie miejscowe versus znieczulenie ogólne w operacjach udrażniania tętnic szyjnych (1 program). Obecnie Klinika prowadzi badania naukowe w kilku dziedzinach:
  • Fizjologia i chronofizjologia przepływu krwi w mikrokrążeniu. Zaburzenia przepływu krwi w mikrokrążeniu skórnym w miażdżycy, zakrzepowo-zarostowym zapaleniu naczyń i przewlekłej niewydolności żylnej.
  • Badania nad podłożem genetycznym zaburzeń krzepnięcia i apoptozą śródbłonka naczyń krwionośnych oraz mechanizmami genetycznymi angiogenezy
  • Ocena skuteczności antybiotykoterapii u chorych z bezobjawowym tętniakiem aorty brzusznej i serologicznymi markerami przewlekłego zakażenia Chlamydia pneumoniae.
  • Zaburzenia hemostazy w okresie okołooperacyjnym w chirurgii rekonstrukcyjnej tętnic.
  • Ocena jakości życia u chorych po operacjach tętniaków aorty brzusznej i operacjach tętnic szyjnych.
  • Zabiegi hybrydowe w chirurgii naczyń.
  • Europejski rejestr zabiegów wewnątrznaczyniowych u chorych z tętniakami aorty brzusznej - EUROSTAR.

Klinika współpracuje z wieloma ośrodkami Chirurgii Naczyń i Angiologii w kraju i zagranicą gdzie przebywali pracownicy Kliniki we Francji, Austrii, Szwajcarii, Anglii, Australii i USA.

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej SPSK1 w Lublinie

Kierownik Kliniki: Dr hab. n.med. Radosław Pietura

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej SPSK1 w Lublinie powstał w lipcu 2011r. i składa się z pracowni radiologii zabiegowej i pracowni rezonansu magnetycznego (MR). Początkowa nazwa Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej (SPDO) nie oddawała charakteru działalności, na który składały się głównie procedury zabiegowe. Była ona wynikiem istnienia jednostki o podobnej nazwie w sąsiednim szpitalu klinicznym.  W 2013 roku za zgodą władz szpitala i uczelni zmieniono nazwę na obecną, bardziej adekwatną.
Początki radiologii zabiegowej w SPSK1 w Lublinie są jednak znacznie dłuższe i sięgają początków radiologii zabiegowej w Polsce, kiedy to w mrocznych latach 60-tych Prof. Marian Kazimierz Klamut marzył o wykonywaniu badań angiograficznych i pierwsze takie badanie wykonał właśnie w szpitalu przy ul.Staszica. W owych latach angiografia była jedyną metodą obrazowania narządów wewnętrznych. Nie istniała jeszcze ultrasonografia, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Potem rozpoczęła era wędrówek. Prof. M K Klamut powędrował do szpitala sąsiedniego, a po nim taką samą drogę przebyła Klinika Chirurgii Naczyniowej. Wszystko odmieniło się po wielkim remoncie budynku przy ul.Staszica 11 gdzie ulokowano Klinikę Chirurgii Naczyń. Ponieważ obecny rozwój chirurgii naczyniowej opiera się głównie o rozwój metod wewnątrznaczyniowych naturalną koleją rzeczy był pomysł stworzenie pracowni radiologii zabiegowej. Można więc powiedzieć, że historia zatoczyła koło, poprzez stworzenie nowej jednostki, radiologia zabiegowa wróciła do swej kolebki. Pomysł organizacji pracowni radiologii zabiegowej, który stworzyli: Dyrektor Adam Borowicz i ówczesny Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej Prof. Jacek Wroński nabrał realnych kształtów w 2010 roku, a rozbudowano go o pracownie rezonansu magnetycznego (MR) w związku ze staraniami dyrekcji o pozyskanie aparatu MR. Pierwsza połowa roku 2011 upłynęła na pracach adaptacyjno-remontowych. 15 lipca 2011 zakład jeszcze pod nazwą SPDO rozpoczął swoje działanie w trzyosobowym składzie: Katarzyna Parka (obecnie Kochalska), Radosław Pietura i Konrad Wawrzycki. Początkowo wykonywano jedynie badania rezonansu magnetycznego, ale po powiększeniu zespołu do 17  osób wykonano  pierwsze zabiegi wewnątrznaczyniowe. Ogromny wkład w organizacje zakładu włożył nowy kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Prof. Tomasz Zubilewicz, któremu nieobce były procedury wewnątrznaczyniowe. Tematem pracy habilitacyjnej Prof. Zubilewicza były zabiegi implantacji stent-graftów w leczeniu tętniaków aorty brzusznej.

Bardzo dobra współpraca Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej z Kliniką Chirurgii Naczyń i Angiologii zaowocowała nie tylko podniesieniem poziomu leczenia wewnątrznaczyniowego poprzez złożenie doświadczeń z różnych dziedzin medycyny, ale i  stworzeniem niemal rodzinnej atmosfery nie tylko podczas wspólnych spotkań wigilijnych i wielkanocnych. Pozytywną energię jaka cechowała zespół nowo stworzonego zakładu można było uzyskać głównie dzięki młodym ludziom.  Większość personelu  stanowili młodzi ludzie zaraz po ukończeniu edukacji, którzy pierwszą dorosłą, samodzielną pracę rozpoczynali właśnie w zakładzie, przez co pozbawienie byli złych nawyków, a pełni byli zapału i wiary, że mogą stworzyć coś pożytecznego dla innych.

Untitled Document

Nasz szpital

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Wejście Główne
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Wejście Główne
 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM (od strony ulicy Staszica)
 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM (od strony stacji dializ)
 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM (od strony ulicy Karmelickiej)
 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM (wejście od strony dziedzińca)
 Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej (wejscie od strony ulicy Staszica)
 Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej (wejscie od strony ulicy Staszica)
 Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej (wejscie od strony ulicy Staszica)
 Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej
 Stacja Dializ Diaverum
AKTUALNOŚCI
13
WRZ
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w chirurgii naczyń

9 - 11 maja 2024 roku w Kazimierzu Dolnym

zobacz więcej
13
WRZ
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

w dniach 22 – 23 marca 2024 roku odbędzie się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w Airport Hotel Okęcie w Warszawie

zobacz więcej
SZYBKI KONTAKT
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGILOGII
81 534 97 39
REJESTRACJA PORADNI
81 532 84 70
SEKRETARIAT KLINIKI
81 532 57 07
81 532 21 40

SEKRETARIAT MEDYCZNY
81 534 05 09
SEKRETARIAT ZAKŁADU RADIOLOGII
REJESTRACJA MR

81 534 00 97
81 534 01 58

                  
O nas
Ośrodek Personel Dla Pacjentów
Dla Lekarzy
Video&Galeria Dydaktyka
Kontakt
Aktualności
Historia
Co nas wyróżnia

Klinika Chirurgii Naczyń
O Klinice
Chirurgia Naczyń
Diagnostyka
Dla studentów

Zakład Radiologii Zabiegowej
Opis Zakładu
Polityka jakości
Nasza Działalność
Angiografia
MRI
Zakład elektroradiologii
Lekarze
Pielęgniarki
Technicy
Sekretarki
Pozostały personel
Rezonans magnetyczny
Embolizacja mięśniaków
macicy

Zaburzenia rozwojowe
układu naczyniowego

 ... Klinika Chirurgii Naczyń
Zakład Radiologii Zabiegowej
Kursy i konferencje
Działalność
Edukacja
Dane teleadresowe
Formularz kontaktowy
Jak do nas trafić...

Copyright © Wielodyscyplinarny Ośrodek Leczenia Chorób Naczyń 2015