Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Zobacz jak do nas trafić
WIELODYSCYPLINARNY
OŚRODEK DIAGNOSTYKI
I LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
Tu jesteś   »  PERSONEL  »  Lekarze


KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII

ProfilaktykaDiagnostykaLeczenie


ZAKŁAD RADIOLOGII ZABIEGOWEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Radiologia ZabiegowaMRZakład elektroradiologii

Lekarze

Untitled Document
    prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista angiolog, Kierownik Kliniki

Klika zdań o sobie...

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista chirurgii naczyniowej i angiologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizacja z chirurgii naczyń Uniwersytet Kartezjusza w Paryżu, Staż specjalizacyjny w Szpitalu Uniwersyteckim w Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Creteil Francja. Kursy, szkolenia, konferencje: Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania. Członek kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

    dr hab. n. med. Piotr Terlecki


Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista angiolog, z-ca Kierownika Kliniki


Klika zdań o sobie...

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista chirurgii naczyniowej i angiologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Stażysta Klinik Chirurgii Naczyniowej we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Członek kilku towarzystw naukowych, miedzy innymi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

    dr hab. n. med. Marcin Feldo

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurg, specjalista chirurg naczyniowy, specjalista angiolog

Klika zdań o sobie...    dr hab. n. med. Marek Iłżecki

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...

Starszy Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Staże i Kursy: chirurgia wewnątrznaczyniowa - Lipsk, Niemcy, endowaskularne leczenie tętniaków aorty brzusznej - Bolonia, Włochy, chirurgia dostępów naczyniowych do hemodializy – Duke University, Północna Karolina, USA, chirurgia dostępów naczyniowych do hemodializy – Tours, Francja, skleroterapia i minimalnie inwazyjne leczenie przewlekłej niewydolności żylnej – Wrocław, ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Krasnystawie. Diagnostyka i leczenie tętniaków aorty brzusznej. Diagnostyka i leczenie chorób układu żylnego. Dostępy naczyniowe do hemodializy. Diagnostyka i leczenie powikłań miażdżycy tętnic kończyn. Diagnostyka oraz leczenie Objawu Raynauda. Członkostwo w Towarzystwach Naukowych: Europejskie Towarzystwo Chirurgów Naczyniowych, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Flebologiczne, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich.

    dr hab. n. med. Stanisław Przywara

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...

Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Staże i Kursy: chirurgia wewnątrznaczyniowa – Paryż, Francja, chirurgia dostępów naczyniowych do hemodializy – Duke University, Północna Karolina, USA, chirurgia dostępów naczyniowych do hemodializy – Tours, Francja, chirurgia transplantacyjna i dostępów naczyniowych do hemodializy – Adelajda, Australia, chirurgia transplantacyjna i dostępów naczyniowych do hemodializy – Oksford, Wielka Brytania, skleroterapia i minimalnie inwazyjne leczenie przewlekłej niewydolności żylnej – Kazimierz nad Wisłą, ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii – Krasnystaw. Specjalizacja w kierunku: Diagnostyka i leczenie tętniaków aorty brzusznej, Diagnostyka i leczenie chorób układu żylnego, Dostępy naczyniowe do hemodializy, Diagnostyka i leczenie powikłań miażdżycy tętnic kończyn, Diagnostyka oraz leczenie Objawu Raynauda. Członek towarzystw Naukowych: Europejskie Towarzystwo Chirurgów Naczyniowych, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Flebologiczne, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich.

    dr n. med. Andrzej Wojtak

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Starszy asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. Specjalizacja w kierunku: diagnostyki i leczenia tętniaków aorty brzusznej, piersiowej oraz piersiowo-brzusznej metodą wewnątrznaczyniową, diagnostyki i leczenia chorób układu żylnego, diagnostyki i leczenia miażdżycy tętnic kończyn, diagnostyki oraz leczenia fenomenu Raynauda, diagnostyki i leczenia przewlekłych owrzodzeń podudzi o różnej etiologii, diagnostyki i leczenia stopy cukrzycowej, diagnostyki i leczenia zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych. Staże i kursy: 1998-2011 Oddział Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie; ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii w Zamościu, Wielkopolska Szkoła Diagnostyki Obrazowej, Centrum Diagnostyki Obrazowej CEDUS; skleroterapia i minimalnie inwazyjne leczenie przewlekłej niewydolności żylnej – Ars-Medica Wrocław. Członek kilku towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, członek Society for Vascular Surgery.

    dr n. med. Jan Jakub Kęsik

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurg, specjalista chirurg naczyniowy

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Adam Skwarzyński

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurg, specjalista chirurg naczyniowy

Klika zdań o sobie...    lek. med. Wacław Karakuła

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurg, specjalista chirurg naczyniowy

Klika zdań o sobie...    lek. med. Andrzej Paluszkiewicz

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurg, specjalista chirurg naczyniowy

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Grzegorz Borowski

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Tomasz Pedowski

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurg, specjalista chirurg naczyniowy

Klika zdań o sobie...

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersystetu Medycznego w Lublinie. Specjalista chirurgii ogólnej. Starszy asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i angiologii. Ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych - Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Diagnostyka i leczenie chorób układu żylnego. Diagnostyka i leczenie powikłań miażdżycy tętnic kończyn.

    lek. med. Michał Małysza

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurgii ogólnej, specjalizacja chirurg naczyniowy

Klika zdań o sobie...

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Starszy Asystent Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalista chirurgii ogólnej.W trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej. Ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych. Diagnostyka i leczenie chorób układu żylnego. Diagnostyka i leczenie powikłań miażdżycy tętnic kończyn. Diagnostyka i leczenie tętniaków aorty brzusznej.

    lek. med. Janusz Rybak

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

specjalista chirurg, w trakcie doktoratu, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Wojciech Rogala

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...    lek. med. Karol Terlecki

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...    lek. med. Piotr Gromek

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Tetiana Baran

Zatrudnienie

Klinika Chirurgii Naczyń

Specjalizacja

Psycholog, Psychoterapeuta

Klika zdań o sobie...    prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...

lekarz medycyny, nauczyciel akademicki (doktor habilitowany nauk medycznych), urodzony w Lublinie 30.11.1967

Wykształcenie: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Lublinie, Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, 1997- doktorat  "Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce przetok tętniczo-żylnych u chorych przewlekle dializowanych i ich kwalifikacja do radiologicznych zabiegów leczniczych", 1999  - II stopień specjalizacji z zakresu radiologii. 2002 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium  Ekonomiczno-Społeczne, Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej Numer albumu 26410, 2006 – habilitacja „Ocena charakteru zwężeń naczyń tworzących przetokę dializacyjną, metod ich diagnostyki  i wewnątrznaczyniowego leczenia”  2011 – Kierownik i twórca Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.2012 – Kierownik i twórca Zakładu Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 2014 Przewodniczący Rady Naukowej Pracowni MR 7T w ECOTECH Lublin.

Staże zagraniczne: 6 miesięcy w St.Thomas’ and Guy’s Hospital in London (2001) u dr John F Reidy, 1 miesiąc w RWTH Universitasklinikum in Aachen, Germany (2001) u Prof.Gunter. 2 miesięczny  research grant supported by British Council in King’s College in London (2002) u Prof. Andy Adam. 10 miesięcy w szpitalu uniewersyteckim Radbound w Nijmegen (Holandia) 2007-2008 u Prof. L.Schultze-Kool

Wdrożenia nowych metod:

  • Diagnostyka ultrasonograficzna przetok dializacyjnych
  • Wewnątrznaczyniowe leczenie przetok dializacyjnych
  • Leczenie niepłodności spowodowanej niedrożnością jajowodów
  • Embolizacja mięśniaków macicy
  • Embolizacja malformacji naczyniowych
  • Zapobieganie zatorowości płucnej przez wszczepienie filtrów (stałych i czasowych) do żyły głównej dolnej
  • Zastosowanie protez wewnątrznaczyniowych – stentów w leczeniu tętniaków aorty brzusznej i piersiowej
  • Zastosowanie protez wewnątrznaczyniowych – stentów w układzie żylnym (żyły centralne klatki piersiowej i miednicy)
  • Wewnątrznaczyniowe leczenie przewlekłej zatorowości obwodowej płuc
  • Embolizacja śledziony w chorobach hematologicznych
102 artykułów w czasopismach naukowych zagranicznych i polskich.  Ponad 250 wystąpień zjazdowych zagranicznych i krajowych.  2 monografie i 8 rozdziałów w publikacjach książkowych.
 
Kierownik lub główny wykonawca 5 grantów Komitetu Badań Naukowych.
 
Przewodniczący Samorządu Studentów AM w Lublinie (1990-1991).

Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów AM w Lublinie (1989-1991).

Prezes i założyciel Fundacji Rozwoju Chirurgii Radiologicznej wspierającej od 2001 roku wdrażanie w Polsce nowoczesnych, małoinwazyjnych metod leczenia.
 
Nagrody i wyróżnienia
 
Radosław Pietura Complications after uterine fibroid embolization. 64th Annual Meeting of Japan Radiological Society 10-13 April  2005 Yokohama
 
Radosław Pietura Evaluation of serum lactate dehydrogenase (LDH) and phosphocreatine kinase (CK) in women with leiomyomas treated with uterine arterial embolisation. The best paper among authors from Eastern European countries Anual Meeting of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. Antalya 24-29.09.2003
 
Radosław Pietura Stent placement in treatment for central vein stenosis or occlusion in hemodialysis patients. The best paper among authors from Eastern European countries Anual Meeting of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. Gotheborg 22-26-09.2001
 
Radosław Pietur Chronic venous occlusion in hemodialysis shunt- diagnosis and treatment.The best paper among authors from Eastern European countries in Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Maastricht, 10-14 th September 2000.
 
Radosław Pietur Early results of interventions in dialysis fistula with chronic venous occlusion. Poster has been selected for second price. VI International Workshop in Interventional Radiology, Prague 15-17.06.2000.
 
Radosław Pietur Venous stenosis of dialysis fistula - anatomic location and treatment  The best paper among authors from Eastern European countries in Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Venice, 27 th September – 1 st October 1998.
   
Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za rozdział w książce „Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką. Analiza strategiczna nowej specjalizacji medycznej na przykładzie radiologii zabiegowej” oraz  przygotowanie jej drugiego wydania.
     lek. med. Kamil Bałabuszek

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    lek. med. Agata Boćkowska-Lipnicka

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    lek. med. Joanna Janicka-Michalak

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    lek. med. Aneta Dudek

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Katarzyna Dyndor

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Tomasz Pikuła

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    dr n. med. Michał Toborek

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    lek. med. Marta Wójcicka

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...    lek. med. Bartosz Zieńczuk

Zatrudnienie

Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

Specjalizacja

specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Klika zdań o sobie...Untitled Document
AKTUALNOŚCI
13
WRZ
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w chirurgii naczyń

9 - 11 maja 2024 roku w Kazimierzu Dolnym

zobacz więcej
13
WRZ
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

w dniach 22 – 23 marca 2024 roku odbędzie się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w Airport Hotel Okęcie w Warszawie

zobacz więcej
SZYBKI KONTAKT
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGILOGII
81 534 97 39
REJESTRACJA PORADNI
81 532 84 70
SEKRETARIAT KLINIKI
81 532 57 07
81 532 21 40

SEKRETARIAT MEDYCZNY
81 534 05 09
SEKRETARIAT ZAKŁADU RADIOLOGII
REJESTRACJA MR

81 534 00 97
81 534 01 58

                  
O nas
Ośrodek Personel Dla Pacjentów
Dla Lekarzy
Video&Galeria Dydaktyka
Kontakt
Aktualności
Historia
Co nas wyróżnia

Klinika Chirurgii Naczyń
O Klinice
Chirurgia Naczyń
Diagnostyka
Dla studentów

Zakład Radiologii Zabiegowej
Opis Zakładu
Polityka jakości
Nasza Działalność
Angiografia
MRI
Zakład elektroradiologii
Lekarze
Pielęgniarki
Technicy
Sekretarki
Pozostały personel
Rezonans magnetyczny
Embolizacja mięśniaków
macicy

Zaburzenia rozwojowe
układu naczyniowego

 ... Klinika Chirurgii Naczyń
Zakład Radiologii Zabiegowej
Kursy i konferencje
Działalność
Edukacja
Dane teleadresowe
Formularz kontaktowy
Jak do nas trafić...

Copyright © Wielodyscyplinarny Ośrodek Leczenia Chorób Naczyń 2015