Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Zobacz jak do nas trafić
WIELODYSCYPLINARNY
OŚRODEK DIAGNOSTYKI
I LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
Tu jesteś   »  OŚRODEK  »   Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej  »  Ochrona radiologiczna

Ochrona radiologiczna

System ochrony radiologicznej na terenie Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej stanowi integralną część Systemu Zarządzania Jakością. Inspektor Ochrony Radiologicznej sprawuje stały nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem zasad ochrony radiologicznej. Dobrze funkcjonujący system ochrony radiologicznej powoduje, że przeprowadzone przez nas badania diagnostyczne przebiegają zgodnie z obowiązującą w Polsce i na terenie Unii Europejskiej zasadą ALARA. Wykwalifikowana i świadoma zagrożeń kadra techniczna oraz nowoczesna aparatura diagnostyczna i pomiarowa umożliwiają zmniejszenie do minimum dawek promieniowania jonizującego, przy wykonywaniu zabiegów o wysokiej wartości diagnostycznej.

Akty prawne regulujące działalność ZRZiDO

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe. Dziennik Ustaw, 2012: poz. 264
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi. Dziennik Ustaw, 2006: poz. 1325 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dziennik Ustaw, 2011: poz. 265
 • Dyrektywa Rady 97/43/Euratom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi oraz uchylająca dyrektywę 84/466/Euratom

Dawki promieniowania jonizującego i ochrona Pacjenta

Każda procedura  wykonywana w radiologii zabiegowej jest wykonywana pod kontrolą fluoroskopii rentgenowskiej. Wiąże się to z wysokimi dawkami promieniowania zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. Dzięki dobrze wyszkolonemu personelowi oraz wysokiej jakości nowoczesnemu  sprzętowi medycznemu jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi jak najmniejszą dawkę promieniowania jonizującego poprzez stosowanie następujących technik operowania ramieniem C:
 • Utrzymywanie możliwie jak największej odległości między lampą rentgenowską a pacjentem.
 • Stosowanie możliwie najmniejszej odległości między pacjentem a detektorem obrazu.
 • Pilnowanie, aby czas ekspozycji był możliwie najkrótszy.
 • Podczas wykonywanych procedur stosuje się skopię pulsacyjną o parametrach dostosowanych do wykonywanego zabiegu.
 • Unikanie obejmowania wiązką tego samego obszaru skóry z różnych projekcji.
 • Unikanie powiększania obrazu.
 • Ograniczanie do niezbędnego minimum liczbę rejestrowanych w trybie akwizycyjnym obrazów oraz sekwencji.
 • Ograniczanie do niezbędnego minimum pole wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz stosowania projekcji bocznych i skośnych.

Ochrona personelu

Personel medyczny narażony jest na promieniowanie rozproszone powstające w pacjencie,
(czyli im mniejszą dawkę otrzyma pacjent, tym mniej narażony jest personel wykonujący procedurę).
W celu uniknięcia  przekroczeń dawek indywidualnych każdy pracownik ma obowiązek:
 • Używać indywidualnego wyposażenia osłonnego (fartuchy, okulary, osłony na tarczycę).
 • Pamiętać o trzech podstawowych metodach ochrony radiologicznej: czas, osłona i odległość.
 • Używać osłon ruchomych, parawanów, podwieszanych ekranów. 
 • Jeśli to tylko możliwe, utrzymywać ręce jak najdalej od wiązki promieniowania.
 • Starać się umieszczać lampę rentgenowską pod stołem diagnostycznym a nie nad nim.
 • Stosować dozymetrię indywidualną, kontrolując w ten sposób otrzymywaną dawkę na dłonie, tarczycę i całe ciało.
 • Utrzymywać pracę pracowników w trybie rotacyjnym.
 • Na bieżąco uaktualniać swoją wiedzę o ochronie radiologicznej oraz przeprowadzać stałą kontrolę sprawności sprzętu medycznego.
Podczas wykonywania procedur medycznych personel medyczny stosuje dozymetrię indywidualną dzięki której jesteśmy  w stanie określić dawkę którą otrzymujemy, poprzez dawkomierze noszone pod jak i na fartuchu ołowianym oraz dawkomierz pierścionkowy. Odczyt dawek z dawkomierzy indywidualnych prowadzony jest raz na  kwartał przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
Untitled Document
AKTUALNOŚCI
20
LIS
KURS TAJEMNICE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Panel IV – Zaawansowane techniki obrazowania jamy brzusznej i miednicy 12-14.01.2024 MSZCZONÓW

zobacz więcej
13
WRZ
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w chirurgii naczyń

9 - 11 maja 2024 roku w Kazimierzu Dolnym

zobacz więcej
SZYBKI KONTAKT
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGILOGII
81 534 97 39
REJESTRACJA PORADNI
81 532 84 70
SEKRETARIAT KLINIKI
81 532 57 07
81 532 21 40

SEKRETARIAT MEDYCZNY
81 534 05 09
SEKRETARIAT ZAKŁADU RADIOLOGII
REJESTRACJA MR

81 534 00 97
81 534 01 58

                  
O nas
Ośrodek Personel Dla Pacjentów
Dla Lekarzy
Video&Galeria Dydaktyka
Kontakt
Aktualności
Historia
Co nas wyróżnia

Klinika Chirurgii Naczyń
O Klinice
Chirurgia Naczyń
Diagnostyka
Dla studentów

Zakład Radiologii Zabiegowej
Opis Zakładu
Polityka jakości
Nasza Działalność
Angiografia
MRI
Zakład elektroradiologii
Lekarze
Pielęgniarki
Technicy
Sekretarki
Pozostały personel
Rezonans magnetyczny
Embolizacja mięśniaków
macicy

Zaburzenia rozwojowe
układu naczyniowego

 ... Klinika Chirurgii Naczyń
Zakład Radiologii Zabiegowej
Kursy i konferencje
Działalność
Edukacja
Dane teleadresowe
Formularz kontaktowy
Jak do nas trafić...

Copyright © Wielodyscyplinarny Ośrodek Leczenia Chorób Naczyń 2015