Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Zobacz jak do nas trafić
WIELODYSCYPLINARNY
OŚRODEK DIAGNOSTYKI
I LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
Tu jesteś   »  DLA PACJENTÓW  »  Regulamin - formularz zabiegowy


KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII

ProfilaktykaDiagnostykaLeczenie


ZAKŁAD RADIOLOGII ZABIEGOWEJ I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Radiologia ZabiegowaMRZakład elektroradiologii

Regulamin korzystania z Formularza Zabiegowego

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy „Regulamin korzystania z Formularza Zabiegowego” określa zasady korzystania przez Użytkowników z Formularza Zabiegowego dostępnego na stronie internetowej http://www.chirurgianaczyn.org/4_dla-pacjentow/32_formularz-zabiegowy.html  w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1.
Formularz zabiegowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej http://www.chirurgianaczyn.org/4_dla-pacjentow/32_formularz-zabiegowy.html zamieszczają pytanie, na które w sposób indywidualny dostają odpowiedź.

2.
Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza Zabiegowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

3.
Administrator – Radosław Pietura - Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie z siedzibą w Lublinie 20-081, ul Staszica 11. W kwestii danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: zaklad.elektroradiologii@umlub.pl

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza Zabiegowego


1.
Dostęp do Formularza Zabiegowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.

2.
Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora, w zakresie tematycznym w nim określonym.

IV. Warunki korzystania z Formularza Zabiegowego i zobowiązania Użytkownika


1.
Celem skorzystania z Formularza Zabiegowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

  • wypełnienie Formularza Zabiegowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, telefon, treść pytania
  • potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  • potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
  • potwierdzenie chęci kontaktu poprzez wpisanie hasła wygenerowanego automatycznie
    (z obrazka)

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza Zabiegowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

3.
Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4.
Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność


1.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu Formularza Zabiegowego.

2.
Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Zabiegowego: 

  • nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Administrator
  • nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do Formularza Zabiegowego wynikający z przyczyn niezależnych od Administratora lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej
  • nie przekaże informacji innym podmiotom zewnętrznym.   

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej http://www.chirurgianaczyn.org/4_dla-pacjentow/32_formularz-zabiegowy.html

4.
Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w  każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych 


1.
Administrator – Radosław Pietura - Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dalej: ZEumlub) z siedzibą w Lublinie 20-081, ul Staszica 11. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego o który prosi Użytkownik.

2.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

3.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Formularza Zabiegowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Untitled Document
AKTUALNOŚCI
20
KWI
XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń w dniach 11 13 maja 2023

zobacz więcej
23
LUT
AKADEMIA FLEBOLOGII

TO JUŻ PIĄTA EDYCJA!!!

zobacz więcej
SZYBKI KONTAKT
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGILOGII
81 534 97 39
REJESTRACJA PORADNI
81 532 84 70
SEKRETARIAT KLINIKI
81 532 57 07
81 532 21 40

SEKRETARIAT MEDYCZNY
81 534 05 09
SEKRETARIAT ZAKŁADU RADIOLOGII
REJESTRACJA MR

81 534 00 97
81 534 01 58

                  
O nas
Ośrodek Personel Dla Pacjentów
Dla Lekarzy
Video&Galeria Dydaktyka
Kontakt
Aktualności
Historia
Co nas wyróżnia

Klinika Chirurgii Naczyń
O Klinice
Chirurgia Naczyń
Diagnostyka
Dla studentów

Zakład Radiologii Zabiegowej
Opis Zakładu
Polityka jakości
Nasza Działalność
Angiografia
MRI
Zakład elektroradiologii
Lekarze
Pielęgniarki
Technicy
Sekretarki
Pozostały personel
Rezonans magnetyczny
Embolizacja mięśniaków
macicy

Zaburzenia rozwojowe
układu naczyniowego

 ... Klinika Chirurgii Naczyń
Zakład Radiologii Zabiegowej
Kursy i konferencje
Działalność
Edukacja
Dane teleadresowe
Formularz kontaktowy
Jak do nas trafić...

Copyright © Wielodyscyplinarny Ośrodek Leczenia Chorób Naczyń 2015