Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Zobacz jak do nas trafić
WIELODYSCYPLINARNY
OŚRODEK DIAGNOSTYKI
I LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
Tu jesteś   »  OŚRODEK  »   Zakład Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej  »  Zakład elektroradiologii  »  Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

Kierunek Elektroradiologia

Studia na kierunku Elektroradiologia przy II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie prowadzone są w formie 3-letnich studiów licencjackich I stopnia (w trybie dziennym).

Kierunek uruchomiono w roku akademickim 2012/2013. Planowane jest otworzenie 2- letnich studiów magisterskich II stopnia.Obecnie na studia licencjackie z elektroradiologii nasza uczelnia przyjmuje około 30 studentów rocznie

Zawód: technik elektroradiolog

Praca technika elektroradiologii polega obsługiwaniu, nadzorowaniu użytkowania i konserwacji specjalistycznej aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i  elektromedycznej. Elektroradiolog wykonuje i przygotowuje do opisu przez lekarza badania z zakresu diagnostyki obrazowej (radiografii klasycznej, tomografii komputerowej- TK, rezonansu magnetycznego- MR, ultrasonografii- USG, medycyny nuklearnej-MN) densytometrii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG) i audiometrii. Praca w zawodzie polega także na uczestniczeniu w zabiegach z zakresu radiologii zabiegowej oraz obsługuje aparaturę do  radioterapii. Elektroradiolog  współpracuje bezpośrednio z pacjentem, potrafi zadbać o komfort pacjenta,  przygotować go do badania i wstępnie zinterpretować wyniki podane przez aparaturę. Dodatkowo technik jest upoważniony do oceny wartości technicznej i medycznej używanej aparatury oraz określenia techniczno- ekonomicznych planów rozwoju zakładu.

Przebieg kształcenia (Oferta edukacyjna kierunku)

Program studiów obejmuje zagadnienia z wiedzy ogólnomedycznej: anatomię, fizjologię, patologię, choroby wewnętrzne, etc., ponadto przedmioty zawodowe z zakresu zasad obsługi aparatury, wykonywania poszczególnych procedur medycznych  i podstawowej oceny i interpretacji wykonywanych badań. Studenci kształceni są między innymi również z zakresu ochrony radiologicznej, zdrowia publicznego, psychologii, prawa, metodologii badań naukowych, informatyki i  języków obcych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w nowoczesnych salach i pracowniach szpitalnych, wyposażonych w wysokospecjalistyczny sprzęt.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników), w zakładach diagnostyki obrazowej, zakładach medycyny nuklearnej, pracowniach radioterapii, pracowniach badania słuchu, EKG, EMG i EEG, fizjologii klinicznej oraz inspekcjach ochrony radiologicznej oraz prowadzić własne gabinety. Możliwe jest również świadczenie usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii oraz zatrudnienie w sektorze marketingu sprzętu medycznego.
W chwili obecnej  placówki ochrony zdrowia zgłaszają duże zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów.  Na polskim rynku medycznym występuje ich deficyt, ponieważ uczelnie medyczne zaniechały kształcenia techników elektroradiologii.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

  • Bardzo przydatna jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, w tym cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do chorych, a także zdolność wielokrotnego, precyzyjnego wykonywania tych samych czynności w długich okresach pracy i nieprzyjaznym, szkodliwym środowisku.
  • Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej.
  • Studia elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni MR, CT  lub zakładu RTG,EKG, EEG, EMG.
  • Niezbędną sprawnością w pracy technika elektroradiologa jest pełna ostrość widzenia. Elektroradiolog po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego , powinien ocenić jego jakość i ustalić czy jest ono poprawnie wykonane technicznie.
  • Konieczna jest zdolność widzenia stereoskopowego, która umożliwia ocenę odległości oraz spostrzegawczość, przejawiająca się umiejętnością dostrzegania wszelkich szczegółów na zdjęciach rentgenowskich.


Untitled Document
AKTUALNOŚCI
13
WRZ
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w chirurgii naczyń

9 - 11 maja 2024 roku w Kazimierzu Dolnym

zobacz więcej
13
WRZ
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

w dniach 22 – 23 marca 2024 roku odbędzie się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w Airport Hotel Okęcie w Warszawie

zobacz więcej
SZYBKI KONTAKT
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGILOGII
81 534 97 39
REJESTRACJA PORADNI
81 532 84 70
SEKRETARIAT KLINIKI
81 532 57 07
81 532 21 40

SEKRETARIAT MEDYCZNY
81 534 05 09
SEKRETARIAT ZAKŁADU RADIOLOGII
REJESTRACJA MR

81 534 00 97
81 534 01 58

                  
O nas
Ośrodek Personel Dla Pacjentów
Dla Lekarzy
Video&Galeria Dydaktyka
Kontakt
Aktualności
Historia
Co nas wyróżnia

Klinika Chirurgii Naczyń
O Klinice
Chirurgia Naczyń
Diagnostyka
Dla studentów

Zakład Radiologii Zabiegowej
Opis Zakładu
Polityka jakości
Nasza Działalność
Angiografia
MRI
Zakład elektroradiologii
Lekarze
Pielęgniarki
Technicy
Sekretarki
Pozostały personel
Rezonans magnetyczny
Embolizacja mięśniaków
macicy

Zaburzenia rozwojowe
układu naczyniowego

 ... Klinika Chirurgii Naczyń
Zakład Radiologii Zabiegowej
Kursy i konferencje
Działalność
Edukacja
Dane teleadresowe
Formularz kontaktowy
Jak do nas trafić...

Copyright © Wielodyscyplinarny Ośrodek Leczenia Chorób Naczyń 2015