Dane teleadresowe Formularz kontaktowy Zobacz jak do nas trafić
WIELODYSCYPLINARNY
OŚRODEK DIAGNOSTYKI
I LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
Tu jesteś   »  DLA PACJENTÓW  »   Embolizacja mięsniaków macicy  »  Wyniki

Wyniki

Wyniki własne (opracowanie 1000 pacjentek).
Zadowalający wynik techniczny embolizacji w postaci zamknięcia tętnic zaopatrujących mięśniaki uzyskano w 983/1000 chorych.  U 983 kobiet zabieg embolizacji pozwolił na zamknięcie obu tętnic macicznych. Zabieg trwał od 23-60 minut (średnio 42min) przy użyciu typowych cewników 4 Fr. U 316 chorych zastosowanie mikrocewników współosiowych z powodu wąskiej lub bardzo krętej tętnicy macicznej wydłużyło czas zabiegu do 60-180 min. Siedem chorych posiadało tylko jedną tętnice maciczną. U jednej chorej tętnica maciczna była tak kręta, a u kolejnej tak przewężona, że nie było technicznej możliwości jej zacewnikowania nawet przy użyciu mikrocewnika 2,7Fr. U 67 chorych źródłem unaczynienia co najmniej jednego mięśniaka lub więcej niż 30% mięśniaka dominującego były tętnice jajnikowe. U 12 z nich po zabiegu embolizacji obu tętnic macicznych nie uzyskano zmniejszenia patologicznych krwawień. W wykonanej po miesiącu kontrolnej angiografii stwierdzono, że głównym naczyniem zaopatrującym mięśniaka jest tętnica jajnikowa. Po jej wybiórczej embolizacji (4 chore)  uzyskano znormalizowanie krwawień miesiączkowych.
U czterech chorych mięśniak był zaopatrywany jedynie przez tętnice jajnikową. Nie uwidoczniono tętnicy macicznej po tej samej stronie. W tych przypadkach odstąpiono od zabiegu embolizacji i chore poddano leczeniu operacyjnemu.
U trzech chorych z powodu masywnego skurczu tętnic macicznych, który wystąpił podczas wprowadzania do ich światła cewnika zabieg przerwano. Przeprowadzono go z powodzeniem w dniu następnym po podaniu leków rozkurczających naczynia.
Zadowalający wynik techniczny w postaci zamknięcia tętnic zaopatrujących mięśniaka w krew podczas pierwszego zabiegu uzyskano w 98%  (983/1000).
Ankietę 3 miesiące po zabiegu wypełniło 964 kobiety a po 12 miesiącach 853 leczone kobiety, u których zabieg zakończył się zamknięciem tętnic zaopatrujących mięśniaki. Na podstawie analizy ankiet po 3 miesiącach stwierdzono, że jeden lub więcej objawów klinicznych uległo znaczącemu zmniejszeniu lub  ustąpiło całkowicie u 896 z 964 (93%) leczonych kobiet a po 12 miesiącach u 716 z 853 (84%).
Zadowolenie z zabiegu 3 miesiące po nim wyraziło  877 z 964 (91%), a 12 miesięcy po zabiegu 699 z 853 (82%)  kobiet. Zabieg embolizacji ponownie wybrałoby po 3 miesiącach  906 z 964 (94%) kobiet a po roku 674 z 853 (79%) kobiet.

Zadowalającego chorą zmniejszenia objawów klinicznych nie potwierdziło po roku 154 kobiet:
 • 3 z nieprawidłowym rozpoznaniem (gruczolistość wewnętrzna i guz jajnika)
 • 79 (51%) chore pomimo zmniejszenia objętości mięśniaków (30-50%)
 • 19 (12%) z przerostem błony śluzowej wrastającej w zmniejszonego mięśniaka, która  powodowała wielotygodniowe plamienia
 • 17 (11%) chorych ze zmniejszenie objętości mięśniaka dominującego > 60% po 3 miesiącach od zabiegu i pozostanie jego resztki wystającej do jamy macicy i drażniącej błonę śluzową.
 • 1 chora z nowym mięśniakiem o średnicy 7cm 3 lata po embolizacji
 • 31 (20%) chore z objawami rewaskularyzacji mięśniaka dominującego (niepełna embolizacji i wzrost niedoembolizowanej części mięśniaka)
 • 4 chore ze współistniejącymi chorobami nowotworowymi, które rozwinęły się co najmniej 6 miesięcy po zabiegu embolizacji (3 x adenocarcinoma i 1 sarcoma)
    Powodowała to wielodniowe plamienia z dróg rodnych.

Nie stwierdzono zależności niepowodzenia z wielkością lub lokalizacją mięśniaka oraz jego obrazem w badaniu MR.

U co najmniej 75 chorych w okresie 1-60miesięcy po embolizacji przeprowadzono dodatkowe zabiegi ginekologiczne:
 • u 19 chorych - histeroskopowe usunięcia wpuklających się do jamy macicy fragmentów martwych mięśniaków, które powodują plamienie
 • u 34 chorych - usunięcie mięśniaka wydzielonego do pochwy
 • u 14 chorych - histeroskopowe usunięcia przerostu błony śluzowej wrastającego w zmniejszonego mięśniaka
 • u 4 chorych -  histeroskopowe usunięcia resztek zmniejszonego mięśniaka przed zabiegiem zapłodnienia in vitro
 • u 4 chorych – usunięcie macicy z przydatkami
Pomimo dodatkowych zabiegów 62 z 75 chorych zadeklarowało zadowolenie z zabiegu i ponownie wybrałoby embolizację jako metodę leczenia mięśniaków.
Nie wykonano ani jednego zabiegu usunięcia macicy w okresie do 3 miesięcy po embolizacji tętnic macicznych.
Zmniejszenie objętości mięśniaka dominującego > 30% stwierdzono w obrazach MR u wszystkich 964 kobiet 3 miesiące po zabiegu.
U  808 z 853 kobiet badanie MR wykonane 12 miesięcy po zabiegu wykazało dalsze (>50%) zmniejszenie objętości mięśniaka dominującego.
Średnie zmniejszenie objętości mięśniaka dominującego po 3 miesiącach wynosiło 59% a po 12 miesiącach 81%.  Średnie zmniejszenie objętości macicy po 3 miesiącach wynosiło 36% a po 12 miesiącach 42%.
U 84 z 853 chorych (11%) po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego stwierdzono wzmocnienie sygnałowe w obrębie embolizowanych mięśniaków z czego 35 (4%) zgłaszało objawy klinicznie w postaci narastających krwawień miesiączkowych.

Tabela 1. Doniesienia z literatury o co najmniej 5-letniej obserwacjiSkuteczność zabiegu embolizacji oceniano w kilku randomizowanych, prospektywnych badaniach: REST Trial (UFE vs Surgery, primarily hysterectomy); Emmy Trial (UFE vs Hysterectomy), Pinto Trial (UFE vs Hysterectomy), Mara Trial (UFE vs Myomectomy), Hald Trial (Lap. UA occlusion vs UFE). Wnioski oprate na tych badaniach:
 • podobna skuteczność w redukcji objawów.
 • 80-90% pacjentek bardzo zadowolonych z redukcji objawów  3 lata po embolizacji.
 • embolizacja mniej bolesna (3.0 vs 4.6, P <.001).
 • krótsza hospitalizacja po embolizacji (1 vs 5 dni, P<.001).
 • wcześniejszy powrót do pracy po embolizacji (20 vs 62 dni, P<.001).
 • poważne powikłania  (15% embolizacja  <  20% operacja, P= .22).
 • drobne powikłania  (34% embolizacja  > 20% operacja, P- 0.47).
 • brak różnic w satysfakcji SF-36 QOL i EuroQol po roku.
 • częstsze reintewencje po embolizacji (embolizacja  vs operacja, P<.001)
 • częstsze ponowne hospitalizacje po embolizacji (11.1% embolizacja vs 0% operacja, p=.003)
 • częstsze niż wcześniej podawano niepowodzenia techniczne embolizacji 5.3%
W 2006 i 2008 roku Kanadyjskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomendowało na podstawie analizy randomizowanych badań (Evidence Based Medicine -  level A i recomendation I) metodę embolizacji mięsniaków amcicy jako bezpieczną i skuteczną metodę leczenia (Obstet Gynecol. 2008 Aug;112(2 Pt 1):387-400).

Całkowite koszty embolizacji według badań Emmy Trial (2008 - embolizacja vs usunięcie macicy) wynoszą ok. 11 000$ podczas gdy koszty operacyjnego usunięcia macicy 18 500$. (Źródło: Economic evaluation of uterine artery embolization versus hysterectomy in the treatment of symptomatic uterine fibroids: results from the randomized EMMY trial.Volkers NA, Hehenkamp WJ, Smit P, Ankum WM, Reekers JA, Birnie E.J Vasc Interv Radiol. 2008 Jul;19(7):1007-16).W interesie podatników jest więc szersze zastosowanie metody tańszej czyli embolizacji.


Zadaj Pytanie...

Untitled Document
AKTUALNOŚCI
13
WRZ
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Postępy w chirurgii naczyń

9 - 11 maja 2024 roku w Kazimierzu Dolnym

zobacz więcej
13
WRZ
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

w dniach 22 – 23 marca 2024 roku odbędzie się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w Airport Hotel Okęcie w Warszawie

zobacz więcej
SZYBKI KONTAKT
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ANGILOGII
81 534 97 39
REJESTRACJA PORADNI
81 532 84 70
SEKRETARIAT KLINIKI
81 532 57 07
81 532 21 40

SEKRETARIAT MEDYCZNY
81 534 05 09
SEKRETARIAT ZAKŁADU RADIOLOGII
REJESTRACJA MR

81 534 00 97
81 534 01 58

                  
O nas
Ośrodek Personel Dla Pacjentów
Dla Lekarzy
Video&Galeria Dydaktyka
Kontakt
Aktualności
Historia
Co nas wyróżnia

Klinika Chirurgii Naczyń
O Klinice
Chirurgia Naczyń
Diagnostyka
Dla studentów

Zakład Radiologii Zabiegowej
Opis Zakładu
Polityka jakości
Nasza Działalność
Angiografia
MRI
Zakład elektroradiologii
Lekarze
Pielęgniarki
Technicy
Sekretarki
Pozostały personel
Rezonans magnetyczny
Embolizacja mięśniaków
macicy

Zaburzenia rozwojowe
układu naczyniowego

 ... Klinika Chirurgii Naczyń
Zakład Radiologii Zabiegowej
Kursy i konferencje
Działalność
Edukacja
Dane teleadresowe
Formularz kontaktowy
Jak do nas trafić...

Copyright © Wielodyscyplinarny Ośrodek Leczenia Chorób Naczyń 2015